E.H.B.O cursus

 

Als enige verkeersschool in Nederland bieden wij beginnend bestuurders de mogelijkheid om binnen de rij-opleiding niet alleen een slipcursus maar ook een E.H.B.O. cursus te volgen.

 

Deze cursus wordt gegeven door trainers van AED/BHV professionals uit Weesp.

 

Inhoud E.H.B.O. training

 

Het doel van de cursus is mensen te leren effectief op te treden bij ongevallen en/of calamiteiten. Onze docenten zijn artsen en verpleegkundigen uit de praktijk. De opleiding richt zich op ontruiming, brandbestrijding en eerste hulp. Ook het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator) wordt behandeld. Daarnaast leren de cursisten adequaat de eerste vijftien minuten na een ongeval of calamiteit te overbruggen. Na deze eerste vijftien minuten is over het algemeen deskundige hulp van GGD of politie aanwezig.

 

De cursus vindt plaats volgens Arbowet-conforme doelstellingen (artikel 15, 2e lid). Iedere cursist voldoet na het volgen van deze opleiding aan de competenties die zijn vastgesteld op het gebied van:

 

Verlenen van eerste hulp (ELH)

 

In dit onderdeel worden zowel theorie als vaardigheden geoefend en getraind; Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp.

 

Slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de BAC-benadering (bewustzijn, ademhaling, circulatie). Van bewustzijnsvermindering tot aan reanimeren en het gebruik van de AED.

 

Hoe te handelen bij, bijvoorbeeld, shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen, luchtwegblokkades en anafylactische shock, en beroertes.

 

Deze cursus wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed, je ontvangt een EHBO certificaat. Dat betekend dat de EHBO cursus in de meeste gevallen voor jou GRATIS is.

 

Mochten er mensen in je omgeving zijn; ouders, broers of zussen etc. die ook graag een EHBO cursus willen volgen, dan bestaat de mogelijkheid dat zij samen met jou de cursus doen. De kosten hiervoor zijn 100 euro (en zijn ook voor hun verrekenbaar met de zorgverzekeraar). In verband met onze planning is het belangrijk dat wij weten dat diegene mee wil doen. Meld ze hieronder aan. (onder voorbehoud)

Inschrijven.